"Unia jest kobietą" PDF Drukuj Email

129W dniu 3 czerwca w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży odbyła się konferencja, pod tytułem „Unia jest kobietą”.
Przedsięwzięcie zorganizowało Ministerstwo Gospodarki wraz z naszą Europejską Unią Kobiet.
Jest to już druga konferencja, której współorganizatorem była nasza organizacja. Pięć lat temu, 30.11.2004 r., również w Ministerstwie Gospodarki, EUK-SP odbyła się konferencja pod tytułem „Kobieta przedsiębiorcza – rola i status kobiety w życiu publicznym społeczeństwa XXI wieku”.

Obecna konferencja była poświęcona „kobiecie sukcesu” i odbywała się w 5-lecie polskiego członkostwa w strukturach unijnych. Pięć lat to czas, który pozwala na rzetelną ocenę, jak ten okres funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku wpłynął na postawy pro-przedsiębiorcze wśród polskich kobiet. Jakimi są menedżerkami i podwładnymi? Jak kobiety radzą sobie w polskiej polityce, biznesie, nauce, czy kulturze godząc sukces zawodowy i tradycyjne wartości?
Konferencja składała się z czterech paneli dyskusyjnych: „Kobieta polityczna”, „Jak rządzą Kobiety”, „Kobieta w biznesie” oraz „Artystki nauki i kultury”, w których wystąpiły znane postaci świata polityki, władzy, gospodarki, nauki, kultury i sztuki.
Pomysłodawcy i organizatorzy oraz Europejską Unią Kobiet - planują kontynuować tę tradycję i zwoływać kolejne konferencje raz na pięć lat. Następna ma się odbyć pod hasłem: „Polska jest kobietą”.

Unia jest kobietą - materiały pokonferencyjne
Unia jest kobietą - komunikat

Inni o konferencji:

Kancelaria Rady Ministrów
3 czerwca 2009 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Trtaktowania, Minister Elżbieta Radziszewska, uczestniczyła w konferencji pt. "Unia jest kobietą".
więcej...

Platforma kobiet biznesu - Kobiety.pl
W polskim biznesie i polityce w okresie 5 lat przynależności do Unii, przybyło przedsiębiorczych kobiet. Jolanta Kwaśniewska w krótkich słowach oceniła naszą sytuację - "Tam gdzie władza, prestiż i pieniądze, tam jest mniejszy udział kobiet".
więcej...

Dnia 3 czerwca 2009 r. Ministerstwo Gospodarki wraz z Europejską Unią Kobiet – Sekcja Polska zorganizowały konferencję pod tytułem „Unia jest kobietą”, w której uczestniczył senator Piotr Głowski.
więcej...

W spotkaniu tym, które odbyło się 3 czerwca br. w Warszawie wzięła również udział poseł na Sejm RP Irena Tomaszak – Zesiuk.
więcej...

1281148167170