Władze statutowe PDF Drukuj Email

Władze statutowe EUK-SP

Zgodnie ze statutem EUK-SP § 19 Rozdział IV
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie,
Zarząd Główny,
Główna Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.

Zarząd Główny

bm

Przewodnicząca - Barbara Bielicka-Malinowska

Absolwentka  Wydziału Pedagogiki  Uniwersytetu Warszawskiego, bizneswoman i działaczka społeczna na rzecz środowisk kobiecych. Współtworzyła i aktywnie działała w Fundacjach:  „Atena”, „Dar Serca”, „Zielone Domy” i „Keszer”. B. Dyrektor Generalna Stowarzyszenia Autorów Polskich. Pracowała w polskich przedstawicielstwach firm zagranicznych, współpracując z firmami z Polski, Rosji, Ukrainy i Izraela.  B. ławnikiem  Sądu Okręgowego w Warszawie. Obecnie przewodnicząca  EUK-SP ,   przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Euro–Atlantyckiego oraz członkini Kolegium Urzędu Dozoru Technicznego, Zarządu Fundacji „Zielone Domy”  i Rady Osiedla „Bielany” Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

os

Wiceprzewodnicząca - Aleksandra Łukomska-Smulska

Absolwentka Wydziału Biologii  i  Studiów Podyplomowych  Organizacji i Zarządzania  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu. Przedsiębiorca toruński z 23 -letnim stażem.  Obecnie wiceprzewodnicząca EUK-SP , przewodnicząca Oddziału  Toruń  oraz  „Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet”  w Polsce od 2012 r.  „Kobieta Roku m. Torunia roku 2010”,  zdobywczyni tytułów „Lider Marki”, „Kupiec Roku”, „Kobieta Przedsiębiorcza Pomorza i Kujaw z m. Torunia”.

lw

Sekretarz Generalny - Ludmiła Wesołowska

Absolwentka Instytutu Chemiczno –Farmaceutycznego   w Sankt Petersburgu oraz Wydziału Dziennikarstwa   i Nauk Politycznych    Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarka prasowa.  Obecnie Sekretarz Generalny EUK-SP  i przewodnicząca Oddziału Warszawa. Pracuje w Urzędzie  m.st. Warszawy, zajmując się  wdrażaniem funduszy europejskich, m.in. realizacją projektów budowy I i II linii metra w Warszawie.

an

Skarbnik - Aleksandra Nowakowska

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego i Studiów Podyplomowych Informatyki i Nadzoru Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie skarbnik   EUK-SP. Działaczka polityczna szczebla samorządowego (wiceburmistrz Gminy Żnin od 2006 r.).  Zastępca przewodniczącego Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Posiada europejski certyfikat z zakresu programów strukturalnych Unii Europejskiej. Ekspertka  Ministerstwa Edukacji Narodowej . Prezeska Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Kobiet.

pa

Członkini Zarządu - Alicja Polak

Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, bizneswoman i wieloletnia działaczka społeczna na rzecz środowisk kobiecych. B. działaczka szczebla samorządowego, prowadziła działalność wydawniczą. Obecnie członkini Zarządu Głównego EUK-SP. Przedsiębiorczyni z 20-letnim stażem.


Główna Komisja Rewizyjna

db

Przewodnicząca - Dorota Borkowska

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuje jako Asystent Sędziego w jednym z sądów rejonowych i kontynuuje aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

jg

Wiceprzewodnicząca - Janina Góral

Absolwentka  Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Jest ławnikiem Sądu Okręgowego. Bierze czynny udział w pracach na rzecz społeczności lokalnych, zwłaszcza  dot. problematyki promocji kobiet.

jrn

Członkini - Jolanta Rychlik-Nawrat

Dziennikarka, kulturoznawca i podróżniczka. Ekspert ds. oceny projektów unijnych transgranicznych i regionalnych.


Sąd Koleżeński

kk

Przewodnicząca - Krystyna Karpińska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z wykształcenia magister historii. Wieloletni  Dyrektor Zespołu Edukacyjnego „BLOK” w Toruniu. Jest Wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu oraz Wiceprzewodniczącą Komitetu Głównego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

msz

Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Sztoldman

Doktor nauk ekonomicznych. Z organizacjami kobiecymi związana od ponad 20 lat. Propagatorka i inicjatorka rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, szczególnie wśród kobiet. Przez całe  życie zawodowe związana z sektorem rolnictwa. Jest autorką i współautorką publikacji z dziedziny przedsiębiorczości zrównoważonego rozwoju wsi.

kp

Członkini - Kamila Pietrzak

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego AR w Poznaniu, aktualnie na emeryturze. W obecnej kadencji ławnik Sądu Okręgowego w Toruniu.