Dokumenty PDF Drukuj Email

Członkostwo w EUK-SP
Zgodnie z § 13 Członkinią zwyczajną Stowarzyszenia może zostać kobieta pełnoletnia narodowości polskiej lub posiadająca obywatelstwo polskie, która spełnia jeden z następujących warunków:
jest członkinią partii politycznej, której deklaracja programowa i statut zawierają cele zbieżne z celami określonymi w statucie Europejskiej Unii Kobiet z sierpnia 1987, przy czym zbieżność tę stwierdza Komisja Konstytucyjna Europejskiej Unii Kobiet lub,może wykazać się działalnością służącą krzewieniu celów zbieżnych z celami Stowarzyszenia, określonymi w § 7, przy czym o zbieżności tej ostateczną opinię wydaje Zarząd Główny oraz przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członkiń Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
Deklaracja członkowska

Założenia programowe EUK
Europejska Unia Kobiet jest stowarzyszeniem o charakterze pozarządowym. Powstała 50 lat temu i zrzesza kobiety świadome swoich chrześcijańskich i narodowych tradycji. Członkiniami E.U.K. są kobiety, które pragną brać aktywny udział w pracach samorządów lokalnych oraz parlamentu, kobiety prowadzące przedsiębiorstwa oraz kobiety zaangażowane politycznie.

Statut EUK-SP
Statut Europejskiej Unii Kobiet Sekcja Polska przyjęty uchwałą Członkiń Walnego Zgromadzenia EUK SP w dniu 03.10.2009r.
Czytaj Statut EUK-SP