Oddziały Stowarzyszenia PDF Drukuj Email

Ze Statutu EUK-SP
Rozdział V
§ 28

Oddziały Stowarzyszenia Zarząd Główny powołuje i odwołuje oddziały Stowarzyszenia, zwane dalej oddziałami, na wniosek nie mniej niż piętnastu członkiń oraz określa ich siedzibę. Oddziały realizują cele statutowe Stowarzyszenia z uwzględnieniem lokalnych potrzeb. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej. Władzami oddziału są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

oddzialy_polska