Walne Zgromadzenie Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska PDF Drukuj Email

W dniu 20 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie członkiń Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska. Obecne były przedstawicielki Oddziałów. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu Głównego i udzieliło mu absolutorium. Dokonano wyboru władz EUK-SP. Przewodniczącą Zarządu Głównego ponownie została Koleżanka Barbara Bielicka-Malinowska, wice-przewodniczącą – Aleksandra Łukomska-Smulska. Serdeczne zaś Sekretarzem Generalnym -Ludmiła Wesołowska.

Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Hanna Szaflik-Winogrodzka Gratulujemy wszystkim wybranym Koleżankom!

20.04.2018 120.04.2018 220.04.2018 3img_2211img_2225img_2227img_2231img_2235