Rzecznik Praw Obywatelskich zbiera tematy badań antydyskryminacyjnych PDF Drukuj Email
piątek, 21 lutego 2014 07:44
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH jako ORGAN ds. RÓWNEGO TRAKTOWANIA zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, związki jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych oraz uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych na lata 2014 i 2015.

Propozycje można zgłaszać za pośrednictwem formularza do dnia 15 lutego 2014 r.
Badania te mają na celu dostarczenie wiedzy na temat zjawisk społecznych i sytuacji osób narażonych na dyskryminację. Na podstawie uzyskanych informacji Rzecznik formułuje zalecenia dla organów władzy publicznej. Odnoszą się one zarówno do koniecznych zmian w prawie, jak i do sposobu stosowania obowiązujących przepisów.
Szczegóły pod adresem www.rpo.gov.pl/badania-antydyskryminacyjne