KONFERENCJA: Administracja, Polityka, Biznes W poszukiwaniu rzetelnego Państwa PDF Drukuj Email
wtorek, 03 kwietnia 2012 00:00
W dniu 3 kwietnia 2012 r. odbyła się w Warszawie Konferencja  zorganizowana przez  Instytut Spraw  Publicznych  i  Fundację im. Friedricha  Eberta.

W panelach udział wzięli znawcy i eksperci przedmiotu :  Witold Gintowt-Dziewałtowski, Senator RP  , prof. Krzysztof Skotnicki, Centrum Studiów Wyborczych UŁ, dr Marcin Walecki, OBWE,  dr hab. Jolanta Arcimowicz, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW,  Dagmir Długosz, Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM, Maciej Wnuk, Pełnomocnik MSZ ds. Procedur Antykorupcyjnych,  dr Andrzej Zybała, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Jerzy Bańka, Związek Banków Polskich, dr Mieczysław Bąk, Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym , Sławomir Śnieżko, Dyrektor Gabinetu Szefa CBA,  Mariusz Witalis, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Ernst & Young.

Poszukiwano próby odpowiedzi na pytania:  Czy daleko nam w Polsce do ideału rzetelnego państwa?  Jakie są obecnie największe słabości standardów życia publicznego i najpoważniejsze wyzwania na przyszłość? Jak funkcjonują mechanizmy kontroli finansowania polityki? Jak zwiększyć odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje?  Jak chronić sygnalistów?  Jak zapewnić lepszy dostęp do informacji publicznej?

Odbyła się ożywiona dyskusja nad postawionymi problemami. W Konferencji  udział wzięły również przedstawicielki EUK-SP : przewodnicząca  Barbara Bielicka–Malinowska i skarbniczka Jolanta Rychlik -Nawrat