Karta Różnorodności PDF Drukuj Email
piątek, 11 maja 2012 10:57

14 lutego 2012 r. odbyło się w kancelarii Prezesa Rady Ministrów uroczyste podpisanie „Karty Różnorodności” przez prezeski i prezesów firm oraz debata na temat zarządzania różnorodnością w Polsce z udziałem zaproszonych gości.  Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z partnerami strategicznymi – firmami Aviva, British American Tobacco, Danone, Deloitte, Kompania Piwowarska, L'Oreal, PGNiG, PKN Orlen, Provident, PwC, RWE, Totalizator Sportowy, TP oraz firmą Orbis SA zainicjowało proces powstania polskiej wersji Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter).
Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęła Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz
prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich."Karta Różnorodności" (Diversity Charter) to jedna z niedawno podjętych w Unii Europejskiej inicjatyw mających zachęcić firmy do poważnego potraktowania różnorodności poprzez wprowadzenie specjalnej polityki do niej się odnoszącej. Karta Różnorodności  jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez przedsiębiorstwo, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności , zarysowuje kroki, jakie powinny być podjęte by promować różnorodność i równe szanse w miejscu pracy bez względu na pochodzenie etniczne, orientację seksualną, płeć, wiek, niepełnosprawność czy religię oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania. Firmy decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.
Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała podczas spotkania przedstawicieli/lek firm z francuskim kapitałem w maju 2011 r.  Do tej pory dokument ten powstał m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Niemczech, Szwecji czy Belgii.
Treść polskiej wersji Karty tworzona była  poprzez konsultacje z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych, m.in. niepełnosprawnych, osób starszych, rodziców, mniejszości seksualnych czy religijnych.

 

Więcej informacji na tej stronie

 

1234